WBC Muay Thai, me Luan Rudaj, tani është zyrtarisht prezente në Kosovë

SYRI TV
WBC Muay Thai zyrtarisht në Kosovë! 🥊🇽🇰
Me kënaqësi ndajmë lajmin e shpalljes zyrtare: WBC Muay Thai, organizata botërore e njohur për arte marciale, tani është zyrtarisht prezente në Kosovë! Kemi gëzimin të njoftojmë se kam marrë përsipër detyrën zyrtare të përfaqësuesit të WBC Muay Thai në Kosovë. Ky është një moment i madh për sportin dhe për të rinjtë e Kosovës, si dhe një hap i rëndësishëm drejt njohjes ndërkombëtare.
Ne do të sjellim informacione të hollësishme rreth mundësive të bashkëpunimit dhe projekteve të ardhshme në Kosovë. Qëndroni i lidhur për detaje të mëtejshme.
Me respekt,
Luan Rudaj»
WBC Muay Thai Officially in Kosovo! 🥊🇽🇰
With immense pleasure, we share the official announcement: WBC Muay Thai, the renowned global martial arts organization, is now officially present in Kosovo! We are excited to inform you that I have undertaken the official role as the representative of WBC Muay Thai in Kosovo. This marks a significant moment for the sport and the youth of Kosovo, as well as a crucial step towards international recognition.
We will bring forth comprehensive information about collaboration opportunities and upcoming projects in Kosovo. Stay tuned for further details.
Respectfully,
Luan Rudaj