Rrjeti i Bizneseve Shqiptare në Zvicrën Qendrore urë lidhje e shqiptarëve me vendlindjen

SYRI TV

Ishte kënaqësinë që isha pjesë e një dreke të organizuar nga *RRJETI I BIZNESEVE SHQIPTARE NË ZVICRËN QENDRORE e cila është organizatë e rëndësishme për komunitetin shqiptar në Zvicër.

Përmes angazhimit të tyre, Rrjeti i Bizneseve në Zvicrën Qendrore, kontribuojnë në forcimin e lidhjeve dhe promovimin e bashkëpunimit në të gjitha fushat me afaristë që janë në interesin e rrjetit dhe bashkimit të komunitetit tonë ne Zvicër.

Këmbimi i mendimeve dhe afrimi edhe i mediumeve që rrjeti i Bizneseve në Zvicrën Qendrore bashkon është tejet për ta vlersuar cdo institucion ne Zvicër dhe më largë.
Dreka edhe me Ambasadorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, z. Rexhep Demirii cili është një shembull i përkushtimit dhe punës së palodhshme për komunitetin shqiptar në Zvicër tregon edhe gatishmërinë e tijë të jet sa më afër atëdhetarëve për mbështetjen e tijë të mundëshme. Ai është aktiv dhe kontribuon në forcimin e marrëdhënieve mes shqiptarëve dhe institucioneve kombëtare dhe ndërkombëtare.
Konsulli i Republikës së Kosovës në Cyrih, z. Vigan Berisha është përfaqësues i rëndësishëm për komunitetin shqiptar i cili për gjashtë muaj në detyrë ndanë kohën dhe është i i përqëndruar në përgjegjësitë të qëndrojë dhe mbështesë në mundësitë e tijë komunitetin tonë në Zvicër.

Kolegët Gazetarë të njohur si Marim Mema «gjurmë shqiptare», Agron Krasniqi dhe Bekim Dalipi ishin bashkë prezent bashkë me shumë mysafir të tjerë!

Besim Laci – Syri TV Zvicër