Në dekadat e fundit, komuniteti shqiptar është i lidhur ngushtë me shoqërinë zvicerane

Admin

Komuniteti shqiptar në Zvicër në dekadat e fundit kishte marrë formë nëpërmjet organizatave dhe klubeve të ndryshme të shqiptarëve dhe kishte filluar të organizonte evente kulturore dhe sociale.

Në vitet e 2010-ta dhe tani, komuniteti shqiptar në Zvicër është bërë më aktiv dhe i integruar.

Shqiptarët në Zvicër janë të lidhur ngushtë me shoqërinë zvicerane dhe kanë dhënë kontribut të rëndësishëm në fusha të ndryshme si në ekonomi, kulturë, dhe politikë.

Bashkëpunimi midis komunitetit shqiptar dhe shoqërisë zvicerane është marrë në konsideratë dhe promovohet si një pasojë e multikulturalizmit dhe përkrahjes së komuniteteve të ndryshme.

Në krahasim me ditët e sotme, komuniteti shqiptar në Zvicër ka përfituar nga ndërhyrjet dhe ndryshimet në politikat e shtetit për integrimin dhe përfiton nga një numër i madh i organizatave dhe klubeve të cilat i japin këtij komuniteti një zë të fortë dhe një identitet të qartë.

Bashkëpunimi midis komunitetit shqiptar dhe shoqërisë zvicerane është në rritje, ndërsa përfitimet për të dyja palët janë të dukshme.

Asimilimi është procesi në të cilin një komunitet humbet identitetin e tij unik dhe adopton kulturën dhe normat e shoqërisë më të gjerë.

Në Zvicër, komuniteti shqiptar ka qenë në gjendje të integrohet dhe të marrë pjesë akoma në kulturën dhe identitetin zviceran.

Kjo nuk do të thotë se komuniteti shqiptar e ka humbur identitetin e tij unik.

Shumë nga shqiptarët që jetojnë në Zvicër i përkrahin dhe i ruajnë vlerat e tyre kulturore dhe identitetin e tyre prej shekujsh, ndërsa integrohen në shoqërinë zvicerane.

Në përgjithësi, asimilimi në Zvicër është një proces gradual dhe varion në varësi të faktorëve të ndryshëm si mosha, gjinia, edukimi dhe kultura.

Shumica e shqiptarëve në Zvicër kanë marrë pjesë në jetën politike dhe ekonomike të shoqërisë dhe kanë fituar respekt dhe vlerësim nga zviceranët.

Komuniteti shqiptar në Zvicër është duke kërkuar njohje të plotë për identitetin e tij të kulturës dhe kushtrimin e mos asimilimit të tij.

Nëse komuniteti shqiptar do të asimilohet ose jo në Zvicër është në varësi të qëndrimit të vetë komunitetit dhe ndihmesës që zviceranët dhe komuniteti shqiptar do t’i ofrojnë njëri-tjetrit në procesin e integritetit.

Në momentin që kjo ndihmë ndalohet dhe komuniteti shqiptar humb autonominë dhe bëhet pjesë e përbashkët e shoqërisë zvicerane, ka shumë mundësi të asimilohet.

Megjithatë, në momentin e sotëm, nuk ka shenja të dukshme të asimilimit të këtij komuniteti dhe komuniteti shqiptar ende vazhdon të kultivohet në një kulturë dhe identitet të fortë dhe dinjitoz.

Gjermanishtja, frëngjishtja dhe italishtja janë gjuhët zyrtare të Zvicrës dhe përdoren në komunikim zyrtar.

Në varësi të rajonit, njëri prej tyre mund të jetë më i shpeshtë se të tjerët.

Gjermanishtja është gjuha e njohur më gjerësisht dhe përdoret në pjesën më të madhe të zonës gjermane të vendit.

Frëngjishtja është gjuha e parë në pjesën frënge të Zvicrës, në ndërkohë që italishtja përdoret në pjesën jugore të vendit.

Gjuha angleze gjithashtu është e njohur gjerësisht në Zvicër, sidomos në qytetet më të mëdha dhe në fusha të tilla si turizmi dhe biznesi.

Disa komunitete të tjera dhe grupime etnike flasin gjuhë të tjera në shtëpitë e tyre dhe në komunikimin e tyre të përditshëm, siç është shqipja nga shqiptarët dhe portugalishtja nga emigrantët nga Portugalia dhe nga Brazili.

Megjithatë, në përgjithësi, përdorimi i gjuhëve të tjera përveç gjuhëve zyrtare është më shumë i kufizuar në situata jozyrtare apo në kontakte sociale.

Ndërsa, përdorimi i një gjuhe të huaj mund të jetë avantazh në shoqërinë e ndryshme që ekziston në Zvicër.

Gjuha shqipe nuk është një gjuhë e ofruar si parësi në shkollat zvicerane.

Shkollat zvicerane ofrojnë në përgjithësi gjuhët zyrtare të Zvicrës (gjermanisht, frëngjisht dhe italisht) si dhe gjuhë të tjera popullore si anglisht, spanjisht, etj.

Megjithatë, ka shkolla me një kurriz të posaçëm që e ofrojnë mësimin e gjuhës shqipe në nivel shkolle fillore, apo në nivele të tjera të ndryshme.

Përveç shkollave, ka organizime dhe klube të ndryshme të shqiptarëve në Zvicër që organizojnë kurse të gjuhës shqipe, veprimtari kulturore dhe sociale.

Këto klube dhe organizata e promovojnë kulturën shqiptare dhe ofrojnë një mundësi për komunitetin shqiptar ta ruajë identitetin e tij kulturor.

Në përgjithësi, për t’u përparuar në shoqëri dhe në karrierë në Zvicër, është e rëndësishme që njerëzit të lënë gjurmët e tyre dhe t’i njohin gjuhët zyrtare të vendit, dhe gjithashtu të jenë duke i mësuar gjuhët e huaja nëse është e nevojshme.