Shefqet Cakiqi – SHTËPIA NUK MBAHET PA MIQ

SYRI TV
Tema që biseduam gjatë vizitës në Parlamentin Europian dhe takimin me Zv.Presidentin e Parlamentit Europian Rainer Wieland, EPP (CDU-ja Gjermane) me Mark Baftijan! Falemmderit Rainer Wieland !
European Parliament
(Parlamenti Europian)
Tek:
Milos Vuçeviq, kryeministër i Serbisë
Tomislav Zigmanov, Ministër i të Drejtave të Njeriut dhe të Pakicave dhe Dialogut Social të Serbisë
Jelena Zarie Kovacevic, Ministre e Administratës Publike dhe Vetëqeverisjes Lokale e Serbisë
Bruksel, 31 maj 2024
I nderuar Z. Vuçeviq,
I nderuar Z. Zigmanov,
E nderuara zonja Zarie Kovacevic,
Me shqetësim të thellë po ju shkruajmë për gjendjen e pakicës shqiptare në jug të Serbisë, përkatësisht në komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës.
Që nga nënshkrimi i Marrëveshjes së Konçulit në vitin 2001, ka pasur angazhime për adresimin e ankesave dhe përmirësimin e kushteve të minoritetit shqiptar në këtë rajon. Është thelbësore që këto marrëveshje jo vetëm të njihen, por të zbatohen plotësisht për të garantuar të drejtat dhe mbrojtjen e minoritetit shqiptar.
Është e dokumentuar mirë, veçanërisht në dekadën e fundit, se minoriteti shqiptar vazhdon të përballet me forma të ndryshme diskriminimi, duke përfshirë të ashtuquajturin «pasivizimi», aksesi i kufizuar në arsim, mundësitë e punësimit dhe kujdesi adekuat shëndetësor.
Një mekanizëm kyç i krijuar për të lehtësuar dialogun dhe për të adresuar shqetësimet e shqiptarëve është Trupi Koordinues për Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë. Megjithatë, është thelbësore që ky organ të funksionojë në mënyrë efektive dhe efikase për t’i shërbyer qëllimit të tij në përfaqësimin e interesave të komuniteteve pakicë.
Është e domosdoshme që qeveria serbe dhe autoritetet përkatëse t’i japin përparësi mbrojtjes së të drejtave të pakicave dhe të ndërmarrin hapa konkretë për adresimin e këtyre çështjeve. Kjo perfshin:
– Sigurimi i respektimit të plotë me të gjitha marrëveshjet dhe masat zbatuese për të adresuar shqetësimet e ngritura nga minoriteti shqiptar.
– Fuqizimi i funksionimit të Trupit Koordinues për Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë për të rritur efektivitetin e tij në adresimin e nevojave dhe ankesave të komunitetit shqiptar.
* Mundësi të barabarta dhe akses në shërbimet thelbësore, duke përfshirë arsimin, kujdesin shëndetësor dhe punësimin, për të gjithë banorët, pavarësisht nga përkatësia e tyre etnike.
* Riparimi i procesit të pasivizimit, i cili çoi në uljen e ndjeshme të popullsisë shqiptare në listat zgjedhore.
Duke ndërmarrë veprime vendimtare për të mbrojtur të drejtat e pakicës shqiptare në Serbinë jugore, qeveria mund të demonstrojë përkushtimin e saj ndaj demokracisë, të drejtave të njeriut dhe shtetit të së drejtës. Dështimi për të adresuar këto çështje jo vetëm që minon parimet e barazisë dhe mosdiskriminimit, por gjithashtu rrezikon përkeqësimin e tensioneve dhe jostabilitetit në rajon, si dhe rrugën e pranimit të Serbisë në BE.
Ne ju nxisim t’i jepni përparësi kësaj çështjeje dhe të ndërmerrni hapa të menjëhershëm për të adresuar shqetësimet e ngritura nga minoriteti shqiptar. Mbrojtja e të drejtave të pakicave është thelbësore për prosperitetin afatgjatë të shoqërisë serbe dhe arritjen e paqes së qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor.
Faleminderit për vëmendjen tuaj për këtë çështje urgjente.
Sinqerisht,
Viola von Cramon-Taubadel, Të Gjelbrit/EFA
Rainer Wieland, EPP
Michael Gahler, EPP
Thijs Reuten, S&D
Pëkthim i lirë nga Google Translate !