**Tefik Bajrami: Një Kampion i boksit në Ring, synon edhe politikën Drejt Këshillit Komunal të Emmen**

SYRI TV

Në prag të zgjedhjeve komunale të **28 prillit 2024**, komuniteti i Emmen dhe Emmen Brücke ka mundësinë të zgjedhë një përfaqësues të veçantë, një njeri që ka demonstruar forcë dhe përkushtim jo vetëm në ringun e boksit por edhe në fushën e politikës. Tefik Bajrami, i njohur për sukseset e tij si **kampion boksi dhe Thai-Kickboxi**, tani hedh hapin për të qenë zëri i qytetarëve në Këshillin Komunal të Emmen.

**Nga Sporti në Politikë**

Karriera e Bajramit si sportist është e mbushur me tituj dhe triumfe, por është angazhimi i tij në politikë që tregon për një vizion më të gjerë për komunitetin. Si anëtar i partisë «Die Mitte» dhe ish-anëtar i **Komisionit të Integrimit** të Luzernit, Bajrami ka një histori të qartë të angazhimit për **fuqizimin e familjeve**, **politikën e integrimit**, **barazinë e shanseve**, dhe **luftën kundër diskriminimit**.

**Prioritetet e Kandidaturës**

Bajrami vjen me një platformë që synon të adresojë disa nga sfidat më të mëdha që përballet komuniteti i Emmen:

– **Fuqizimi i Familjeve**: Duke u bazuar në vlerat e tij familjare, Bajrami dëshiron të krijojë një mjedis mbështetës për familjet në komunë.

– **Integrimi dhe Barazia e Shansit**: Si dikush që ka përjetuar sfidat e integrimit, ai dëshiron të sigurojë që të gjithë qytetarët të kenë mundësi të barabarta.

– **Lufta Kundër Diskriminimit**: Bajrami është i vendosur të luftojë çdo formë diskriminimi dhe të promovojë një komunitet të hapur dhe të pranueshëm.

– **Klima dhe Energjia**: Duke qenë i vetëdijshëm për ndryshimet klimatike, ai synon të promovojë politika të qëndrueshme të energjisë.

**Thirrje për Komunitetin Shqiptar**

Bajrami bën thirrje të veçantë për komunitetin shqiptar në Emmen dhe Emmen Brücke të dalin dhe të votojnë. Ai thekson se **zëri i tyre është jetik** për të ndërtuar një të ardhme ku të gjithë ndihen të përfaqësuar dhe të respektuar. Votimi për Bajramin është një votë për **përfaqësimin e drejtë** dhe për një **komunitet më të bashkuar**.

Ndërsa Tefik Bajrami vazhdon fushatën e tij, ai mbetet i hapur dhe i qasshëm për të dëgjuar dhe adresuar shqetësimet e qytetarëve. Ai është një kandidat që sjell një kombinim të rrallë të pasionit, përvojës dhe përkushtimit për të shërbyer komunitetin e tij. Më **28 prill**, qytetarët e Emmen kanë një zgjedhje të rëndësishme për të bërë, dhe Bajrami shpreson të jetë zgjedhja e tyre për një të ardhme më të ndritur.

**Intervistë me Tefik Bajramin: Zëri i Komunitetit në Këshillin e Emmen**

Në prag të zgjedhjeve komunale të Emmen, Tefik Bajrami, një figurë e njohur në sport dhe në politikë, flet për motivimet dhe planet e tij për të përfaqësuar komunitetin e Emmen, veçanërisht migruesit dhe komunitetin shqiptar.

Syri-TV : Cili është motivimi juaj kryesor për të hyrë në garën zgjedhore për komunën e Emmen?

Tefik Bajrami: Motivimi im kryesor është që të jem zëri i imigrantëve në parlament, që edhe të huajt të jenë të barabartë me jetën në Emmen.

Unë dëshiroj që si sportist kontribuues dhe i integruar në këtë shoqëri të jem shembull edhe për të tjerët që aspirojnë politiken apo diçka me shoqëri në përgjithësi.

  1. Si do të përdorni përvojën tuaj si sportist dhe biznesmen për të ndikuar në politikat lokale?

Duke qenë në komisione të ndryshme do të mundohem që përvojën time të sjell edhe aty ku duhet dhe duke qenë i vendosur për diçka që është në të mirën e komuniteteve.

  1. Cilat janë prioritetet tuaja specifike për komunitetin e Emmen nëse zgjidheni?

Që të dëgjohet dhe kuptohet më seriozisht zëri i të huajve, më shumë kurse integruese si mësimi falas i gjuhës gjermane ose me një pagesë minimale në mënyrë që të huajt të ndjehen më afër jetës të shumicës.

Për komunitetin shqiptar po ashtu do mundohem që të ketë më shumë kurse falas të gjuhës shqipe dhe të subvencionuara nga shteti Zviceran.

  1. Si do të adresoni çështjet e integrimit dhe barazisë së shanseve në komunën tuaj?

Duke ju dhënë hapësirë të barabartë edhe të huajve për shërbimet dhe komunikimin e përditshëm që të shprehen dhe kuptohen mirë pavarësisht që interesi i të huajve është i vogël.

  1. Çfarë plane keni për të mbështetur familjet brenda komunës?**

Një gjë që mua më shumë më brengos është që sigurimet shëndetësore janë të larta dhe për shumë edhe të pa përballueshme pastaj edhe për fëmijë të ketë çerdhe të subvencionuara nga shteti/komuna edhe pse janë më shumë përgjegjësi të parlamentit federal.

  1. Si do të veproni për të luftuar diskriminimin në të gjitha format e tij?

Duke ngritur zërin si brenda institucioneve ashtu edhe jashtë tyre dhe duke afruar zgjidhje të përshtatshme dhe reflektuese.

  1. Cilat janë qëndrimet tuaja rreth zhvillimit të qëndrueshëm dhe menaxhimit të energjisë?

Që të kemi më shumë energji solar, që shteti/qeveria të subvencionoj dhe të lehtësoje punën e kompanive në këtë drejtim.

  1. Si do të angazhoheni me të rinjtë dhe do t’i inkurajoni ata të marrin pjesë në proceset vendimmarrëse?

Duke ju treguar rëndësinë që vet të marrin përgjegjësitë nē dorë për komunitetin dhe për veten dhe të orientohen në drejtimin e profesionit që kanë.

  1. A keni ndonjë projekt ose iniciativë specifike që dëshironi të zbatoni në Emmen?

Gjelbërimi është shumë i rëndësishëm duke patur parasysh ngrohjen globale dhe të ketë më shumë pemë dhe hapësire që i rezistojnë klimës së nxehtë.

  1. Pse është e rëndësishme që shqiptarët të dalin dhe të votojnë në këto zgjedhje komunale?**

Që të kenë përfaqësuesin e tyre dhe të tregojnë se integrimi ju takon edhe atyre dhe se ne jemi në këtë shoqëri dhe duam së bashku me gjithë nacionalitetet ne Zvicër të jemi  pjesë e marrjes së vendimeve të rëndësishme këtu.

Në këtë intervistë, Bajrami thekson rëndësinë e pjesëmarrjes dhe përfaqësimit të të gjithë komuniteteve në Emmen, duke u fokusuar veçanërisht në nevojat e migruesve dhe komunitetit shqiptar. Ai fton të gjithë të dalin dhe të votojnë më **28 prill** për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për të gjithë.

Besim Laci – Syri TV