Statistikat e të huajve për gjysmën e parë të vitit 2021

0
243


Bern -Wabern, 12 gusht 2021

– Imigrimi në Zvicër u rrit me 3.9 përqind në gjysmën e parë të vitit në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Emigrimi u rrit me 8.4 për qind. Këto zhvillime janë kryesisht për faktin se, në krahasim me valën e parë të pandemive në pranverën e vitit 2020, më shumë njerëz nga vendet e treta emigruan dhe emigruan në Zvicër. Bilanci i migrimit ishte 26,008 persona dhe për këtë arsye ka mbetur konstant në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në fund të qershorit 2021, në Zvicër jetonin 2 128 812 të huaj.

Imigrimi në popullsinë e përhershme rezidente të huaj u rrit me 2,314 persona midis janarit dhe qershorit 2021 në krahasim me gjysmën e parë të vitit 2020 (+ 3.9%). Ndërsa emigracioni nga BE / EFTA ra me 1627 persona në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ai nga vendet e treta u rrit me 3940 persona. Në të njëjtën periudhë, 33,723 të huaj u larguan nga Zvicra, 8.4 përqind më shumë se në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kjo rritje është kryesisht për shkak të emigrimit të shtetasve të vendeve të treta, i cili u rrit me 2185 persona (+ 33%).

Bilanci i migrimit i popullsisë së përhershme rezidente të huaj, në 26,008 persona, ishte praktikisht i njëjtë me gjysmën e parë të vitit 2020 (25,995 persona). Bilanci i migrimit i shtetasve të BE / EFTA u ul me 9.9 përqind, ai i shtetasve të vendeve të treta me 1.712 persona.

Krahasimi me vitin e kaluar është shtrembëruar pak për flukset e migrimit dhe bilancin e migracionit për aq sa Mbretëria e Bashkuar ishte përfshirë në kategorinë BE / EFTA deri më 31 dhjetor 2020. Që nga 1 janari 2021, ajo i përket zonës së vendit të tretë. Në gjysmën e parë të vitit 2021, emigracioni në Mbretërinë e Bashkuar në popullsinë e përhershme rezidente të huaj ishte 1,297. 1.068 njerëz emigruan nga Zvicra.

Të marra së bashku, 64,157 njerëz erdhën në Zvicër për qëndrime afatshkurtra dhe afatgjata për të punuar, shumica e tyre nga BE / EFTA (56,103 persona). Kjo është 122 persona më shumë se në gjysmën e parë të vitit 2020 (+ 0.2%). Nga lejet e kufizuara të qëndrimit për punëtorët nga vendet e treta, 36 përqind e lejeve të qëndrimit afatshkurtër L dhe 37 përqind e lejes së qëndrimit B ishin shterur deri në fund të qershorit 2021.

Emigration is the act of leaving one's country.

29 279 leje ndërkufitare të udhëtarëve janë lëshuar midis janarit dhe qershorit 2021. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, kjo vlerë është rritur me 1.5 përqind. Numri i banorëve afatshkurtër të raportueshëm u ul me 11.9 përqind në 116.924 persona. Qëndrimet e shkurtra të njoftueshme përfshijnë fillimet afatshkurtra me punëdhënësit zviceranë (65%), punëtorët e punësuar (25%) dhe ofruesit e shërbimeve të vetëpunësuar (10%) deri në tre muaj ose 90 ditë pune në vit kalendarik.