Shkolla ku japin mësim burrë e grua, re e vjehërr dhe babë e djalë

0
400

Shkolla “Gafurr Luma” në Glloboçicë të Kaçanikut gati të gjithë punonjësit i ka të afërm mes vete.

Gjysma e shkollës “Gafurr Luma” në fshatin Glloboçicë të Kaçanikut mund të mos punojë nëse anëtarëve të familjeve Ceka ose Luma u ndodhë ndonjë e papritur që mund t’i pengojë të shkojnë në punë.

Shkolla “Gafurr Luma” në Glloboçicë të Kaçanikut gati të gjithë punonjësit i ka të afërm mes vete.

Gjysma e shkollës “Gafurr Luma” në fshatin Glloboçicë të Kaçanikut mund të mos punojë nëse anëtarëve të familjeve Ceka ose Luma u ndodhë ndonjë e papritur që mund t’i pengojë të shkojnë në punë.