Merret vendimi për Prishtinën dhe Prizrenin

0
201

 Të gjitha votat e Prishtinës dhe Prizrenit do të shkojnë në rinumërim. Kështu konfirmoi kryeshef i PZAP-it Mul Desku.

Ai tha se ankesat e LDK-së për Prishtinën dhe PDK-së për Prizrenin janë pranuar si të bazuara.

PZAP-i ka vendosur lidhur me te gjitha ankesat e paraqitura nga subjektet politike për parregullsitë në ditën e votimit për kandidatë për kryetarë të komunave në raundin dytë.

PZAP-i ka vendosur lidhur me të gjitha ankesat e paraqitura nga subjektet politike për parregullsitë në ditën e votimit për kandidatë  për kryetarë të komunave në raundin dyte.

Për këto parregullsi ne PZAP janë paraqitur 10 ankesa. 2 ankesa i ka paraqitur Alternativa, 4 ankesa i ka paraqitur LDK, 1 ankesë ka paraqitur LVV në Prizren 3 ankesa ka paraqitur PDK-ja:, Dy ankesa te Alternatives janë refuzuar.

Katër ankesa te LDK-së janë pranuar 3 ankesa për Komunën e Prishtinës dhe 1 për Komunën e Dragashit.

“Për Komunën e Prishtinës është vendosur qe te rinumërohen te gjitha vendvotimet. Në komunën e Dragashit është vendosu që të rinumërohen 35 vendvotime. Prej 3 ankesave te parashtruara nga PDK-ja 2 ankesa të PDK-se janë pranuar, një për komunën e Prizrenit dhe një për komunën e Rahovecit”, thuhet në vendim.

Për komunën e Prizrenit është vendosur që te rinumërohen te gjitha vendvotimet ndërsa për komunën e Rahovecit është vendosur që të rinumërohen 3 vendvotime 1 ankesë e PDK-së është refuzuar.

Sipas PZAP-it një  ankesë e paraqitur nga LVV dhe është pranuar dhe me këtë rast është  urdhëruar KQZ që votat e regjistruara gabimisht kandidatit për kryetar te PDK-së për Prizren t’i regjistrohen kandidatit për kryetar te LVV-se për Komunën e Prizrenit.