MARKSI DHE ENGELSI NUK ISHIN PROFET, POR…?!

0
366

MARKSI DHE ENGELSI NUK ISHIN PROFET, POR…?!

MARKSI, profet nuk ishte, por si i tillë shquhej. Ai qysh në shek XIX kishte paralajmëruar tregun botëror, sot Globalizmin. Asnjë nga filozofët, apo shkencëtarët e atëhershëm këtë profeci nuk e kishin.
Ky ishte zemra e materializmit botërorë. Ekonomia dhe tregu nuk mund të kuptohen po nuk u kuptua teoria e tij mbi Kapitalin.
ENGELSI, as ky nuk ishte profet, por ishte truri dhe mendja e ideologjisë marksiste. Pa idetë e tij, as materializmi i Marksit nuk do të mund të gjendëte shprehje.
Engelsi i dha shpirt marksizmit, botës materiale, revolucionit socialist, idesë së pronës shtetërore, individit, familjes, shoqërisë, religjionit, etj.
Pa Engelsit kurrë nuk do tē kishim një Marks të kompletuar, por edhe pa një Marks të zgjuar nuk do të kishim një Engels të ideologjizuar. Pa njërin dhe pa tjetein bota nuk do të kishte një ekonomi të studjuar.FR.