Disa rekomandime për pacientët e sëmundjeve reumatike

0
289

Në një bashkëpunim të tillë të këtij lloji, një panel ekspert i reumatologëve dhe kirurgëve ortopedik ka hartuar udhëzime për menaxhimin perioperativ të ilaçeve anti-reumatike në pacientët që i nënshtrohen zëvendësimit total të legenit ose gjurit.

”Pacientët me sëmundje reumatike që kanë ndërhyrje të zëvendësimit të ijeve janë në rrezik të lartë për infeksion të përbashkët, një komplikacion potencialisht shkatërrues.”, tha Susan Goodman, MD, bashkë-hulumtuese kryesore dhe një reumatologe në Spitalin për Kirurgji Speciale në New York City.

Meqenëse rreziku i infeksionit është i lidhur me përdorimin e ilaçeve anti-reumatike, qëllimi ishte të zhvillonin rekomandime se kur do të ndalonin ilaçet para zëvendësimit të legenit dhe kohën optimale për pacientët që të rifillonin trajtimin pas operacionit.

”Menaxhimi i duhur i ilaçeve në periudhën perioperative mund të ofrojë një mundësi të rëndësishme për të ulur rrezikun e një infeksioni ose rezultat tjetër të pafavorshëm.”

Kolegji Amerikan i Reumatologjisë (ACR) dhe Shoqata Amerikane e Operimit të Legenit dhe Gjurit sponsorizuan projektin dhe udhëzimet u botuan në Artriti Care & Research, një revistë mjekësore e rishikuar e ACR dhe Shoqatës së Profesionistëve të Shëndetit Reumatologjik. Rekomandimet bazohen në një rishikim të gjerë të literaturës në dispozicion në lidhje me këtë temë, ekspertizën klinike dhe përvojën, dhe kontributin e pacientëve.

Studimi përfshinte barnat tradicional anti-reumatikë (DMARDs), agjentët biologjikë, tofacitinib dhe glukokortikoidet. Paneli ka hartuar udhëzime se kur duhet të vazhdojë, kur duhet të mbajë dhe kur duhet të rifillojë këto barna, si dhe dozimin perioperativ optimal të kortikosteroideve.