DËNIMET QË MUND T’IU SHQIPTOHEN NGA 1 JANARI 2018 NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

0
1165

DËNIMET QË MUND T’IU SHQIPTOHEN NGA 1 JANARI 2018 NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

Këto janë dënimet dhe llojet e tyre që mund të ndeshen shoferët nga Policia e Republikës së Kosovës prej 1 janarit 2018. Prandaj, ju shoferë keni kujdesë në respektimin e shenjave të komunikacionit, ndryshe ju prersin denime të rënda.FR.