AKP shpall shitjen e 33 aseteve

0
247

Agjencia Kosovare e Privatizimit zyrtarisht ka shpallur shitjen e aseteve përmes likuidimit numër 43A.

Lista e tenderëve për privatizim me shitje të aseteve përmban 33 njësi. Të gjitha këto asete do të privatizohen përmes metodës së shitjes përmes likuidimit.

Pas mbledhjes së Bordit të Drejtorëve të mbajtur në muajin tetor, AKP ka shpallur njoftimin për tender në faqen e saj të internetit ëëë.pak-ks.org dhe në të gjitha gazetat vendore.

Ofertat e mbyllura për asetet në vijim duhet të dorëzohen në “Sallën e konferencave – Hoteli Grand”, në Prishtinë me datën 23 janar 2019.

Ja asetet:

Si duhet të përgaditet oferta për dorëzim?

Njësia nr.01-KB Zhegra Toka në Lladovë (Lot B) – ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 2142m² (21ari 42m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Lladovë, në Komunë të Gjilanit, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB Zhegra Fi-529/98

Njësia nr.02- Agromorava Toka në Gushicë (Lot A)- ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 5022m² (50ari 22m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Gushicë, në Komunë të Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89

Njësia nr.03-Produkti Toka në Bajë – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 43459m² (4ha 34ari 59m²), në ZK Bajë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti – Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK reg.nr. 80483651

Njësia nr.04- Produkti Toka në Suhogerllë – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 7928m² (79ari 28m²), në ZK Suhogërllë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti – Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK reg.nr. 80483651

Njësia nr.05-Produkt Toka në Kllodërnicë – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 12317m² (1ha 23ari 17m²), në ZK Kllodërnicë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti – Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK reg.nr. 80483651

Njësia nr.06-Produkt Toka në Obri të Poshtme – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 45465m² (4ha 54ari 65m²), në ZK Obri e Poshtme, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti – Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK reg.nr. 80483651

Njësia nr.07-Elan Parcela 205 ZK Beçuk – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 35596m² (3ha 55ari 96m²) në ZK Beçuk, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHB Elan Vushtrri Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

Njësia nr.08-Elan Parcelat në Zhilivodë – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 23712m² (2ha 37ari 12m²), në ZK Zhilivodë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHB Elan Vushtrri Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

Njësia nr.09-Elan Parcelat 1041-0 dhe 1045-0 ZK Dumnicë e LLugës-Mesme – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 23719m² (2ha 37ari 19m²), në ZK Dumnicë e Llugës, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHB Elan Vushtrri Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

Njësia nr.10-IMB Lokali 8 – Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 36.60m² sipas kontratës së shitblerjes, ndërsa sipas matjeve në terren ka sipërfaqe prej 37m². Lokali gjendet në rrugën “Kral Petar I” (ndërtesa “Vampirusa”), afër ish “Jugopetrollit” dhe varrezave myslimane në Mitrovicën Veriore. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH IMB –Mitrovicë; Zitopromet Fi-709/89; JSC Mlinpek Fi-1045/94; JSC Mlinpek Fi-1530/94; NSH IMB UNMIK RPB Nr 80106483

Njësia nr.11-Produkti Toka në Baks – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 10140m² (1ha 01ari 40m²), në ZK Baks, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti – Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK reg.nr. 80483651

Njësia nr.12-Produkti Toka në Brojë 1 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 19500m² (1ha 95ari), në ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 7,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti – Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK reg.nr. 80483651

Njësia nr.13-Produkti Toka në Brojë 2 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 48452m² (4ha 84ari 52m²), në ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti – Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK reg.nr. 80483651

Njësia nr.14-Elan Parcela 1001-0 Muhaxheri i Epërm-Studime e Epërme – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 25058m² (2ha 50ari 58m²), në ZK Muhaxheri i Epërm/Studime e Epërme, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHB Elan – Vushtrri Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

Njësia nr.15-Tokë në Vojnik – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 31884m² (3ha 18ari 84m²), në ZK Vojnik, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti – Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; DD Produkt Fi-2694/94; DD Dijamant-Produkt Fi-140/95

Njësia nr.16-Elan Tokë në Dubovc – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 31272m² (3ha 12ari 72m²), në ZK Dubovc, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 15,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHB Elan – Vushtrri ; NSH Elan, Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629

Njësia nr.17 – NPB Malishgani Toka Bujqësore – Zllakuqan 1 – përfshin tokën me sipërfaqe 82ari 43m² (8243m²), në ZK Zllakuqan, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë Fi-256/90

Njësia nr.18 – NPB Malishgani Toka Bujqësore Qeskovë- përfshin parcelën me sipërfaqe 1ha 20ari 70m² (12070m²) në ZK Qeskovë, Komuna Klinë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike, aktualisht qasja bëhet përmes rrugës fushore. (Depozita e ofertës: € 5,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë Fi-256/90

Njësia nr.19 – NPB Malishgani Toka Bujqësore Zllakuqan 2 – përfshin tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 51ari 64m² (5164m²) në ZK Zllakuqan, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugën publike. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë Fi-256/90

Njësia nr.20 – NPB Malishgani Toka Bujqësore Grabanicë 1 – përfshin tokën në sipërfaqe të përgjithshme 3ha 99ari 42m² (39942m²) në ZK Grabanicë, Komuna Klinë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 15,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë Fi-256/90

Njësia nr.21 – NPB Malishgani Toka Bujqësore Grabanicë 2 – përfshinë tokën me sipërfaqe 1ha 86ari 30m² (18630m²) në ZK Grabanicë, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë Fi-256/90

Njësia nr.22 – NPB Malishgani Ngastra 247-1 në Dranashiq – përfshin parcelen me sipërfaqe 77ari 57m² (7757m²) në ZK Dranashiq, Komuna Klinë. Prona ka qasje në rrugë publike. (Depozita e ofertës: € 4,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NPB “Malishgan”, Klinë Fi-256/90

Njësia nr.23 – KB Përparimi Tokë Bujqësore Miroc I – Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe prej 13661m² (1ha 36ari 61m²), ZK Miroc, komuna Podujevë. Prona e tenderuar aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës: € 4,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: OP “Sloga” Fi-100/80, KB “Përparimi” Fi-940/90

Njësia nr.24 – KB Përparimi Tokë Bujqësore Llaushë – Kjo shitje ofron tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 42276m² (4ha 22ari 76m²), në ZK Llaushë, komuna e Podujevës. Prona e përfshirë në këtë shitje aktualisht nuk shfrytëzohet nga palët e treta. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: OP “Sloga” Fi-100/80, KB “Përparimi” Fi-940/90

Njësia nr.25 – NSH D.L.B. Lavërtaria-Blegtoria Tokë bujqësore në Korishë 1 – ofron për shitje tokën që e përfshinë sipërfaqen e përgjithshme prej 39444m² (3ha 94ari 44m²), që ndodhet në ZK Korishë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 15,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIK «Progres-Export»-«Ratarstvo» sa P.O Dusanovo, «Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo » Fi-698/89, Fi-7337/92

Njësia nr.26 – NBI Rahoveci Prona në Dejnë 2 – ofron për shitje tokën në sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 39ari 54m² (23954m²), në ZK Dejnë, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP “Orvin”Orahovac Fi-492/89; Fi-1764/92

Njësia nr.27 – NBI Rahoveci Prona në Retijë 1 – ofron tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 4ha 17ari 29m² (41729m²), në ZK Retijë, komuna e Rahovecit. (Depozita e ofertës: € 8,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP “Orvin”Orahovac Fi-492/89; Fi-1764/92

Njësia nr.28 – NSH D.L.B. Lavertaria-Blegtoria – Prona në Zojz 1 – Prona ofruar në tender përfshin tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 23ari 94m² (12394m²), në ZK Zojz, Komuna e Prizrenit. (Depozita e ofertës: € 10,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIK «Progres-Export»-«Ratarstvo» sa P.O Dusanovo, Fi-698/89, Fi-7337/92

Njësia nr.29 – NSH D.L.B. Lavërtaria-Blegtoria Prona në Zojz 2 – Prona ofruar në tender përfshin tokën bujqësore me një sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 91ari 24m² (29124m²) dhe gjendet në ZK Zojz, Komuna e Prizrenit. (Depozita e ofertës: € 20,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIK «Progres-Export»-«Ratarstvo» sa P.O Dusanovo, Fi-698/89, Fi-7337/92

Njësia nr.30 – NSH Vreshtaria Toka bujqësore në Shpenadi 1 – ofron për shitje tokën/arë në sipërfaqe të përgjithshme prej 3307m² (33ari 07m²), që ndodhet në ZK Shpenadi, Komuna e Prizrenit. (Depozita e ofertës: € 2,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: VINOGRADARSTVO» sa p.o. u Dušanovu – Prizren Fi-696/90; “KOSOVOVINO” Mala Kruša P.O. Prizren Fi-563/92; “PKB KOSOVOVINO” D.O.O. Fi-1921/92

Njësia nr.31- NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Vogël 7 – ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 26154m² (2ha 61ari 54m²), që ndodhet në ZK Hoqa e Vogël, KK Rahovec.(Depozita e ofertës: € 10,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:NBI/PIP “Orvin”Orahovac Fi-492/89; Fi-1764/92

Njësia nr.32 – NBI Rahoveci – Prona në Hoqë të Vogël 8 – ofron për shitje tokën bujqësore/kulosë me një sipërfaqe të përgjithshme prej 13362 m² (1ha 33ari 62m²) që ndodhet në ZK Hoqa e Vogël, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 3,000)

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:NBI/PIP “Orvin”Orahovac Fi-492/89; Fi-1764/92

Njësia nr.33 – Asetet e Luajtshme Rilindja Shtypshkronja – ofron mundësinë për të blerë asete të luajtshme si makineri për libërlidhje dhe inventar të zyrës. Ofertuesit duhen që vet të kontrollojnë dhe ti shikojnë asetet në fjalë në mënyrë që të kenë një pasqyrë të qartë mbi funksionalitetin e këtyre aseteve dhe gjendjen aktuale të tyre. Të gjitha shpenzimet e transportit duhet ti bartë ofertuesi. (Depozita e ofertës: € 5,000).