AKP do të shes 123 asete të tjera

0
524

Agjencia Kosovare e Privatizimit sot zyrtarisht ka shpallur shitjen e aseteve përmes likuidimit nr.38, ku janë përfshirë 123 asete, të cilat do të privatizohen përmes metodës së shitjes përmes likuidimit.

“Pas mbledhjes së Bordit të Drejtorëve të mbajtur në muajin tetor 2017, AKP ka shpallur njoftimin për tender në faqen e saj të internetit ëëë.pak-ks.org dhe në të gjitha gazetat vendore. Dita për dorëzimin e ofertave do të jetë më datën 06 dhjetor 2017, nga ora 10:00 deri në orën 12:00, kurse hapja e ofertave do të bëhet po të njëjtën ditë, duke filluar nga ora 12:30”, thuhet në njoftimin e AKP-së./KosovaPress/

Më poshtë gjeni listën e Aseteve në Likuidim – 38:

Subjektet/njësitë e përcaktuara më poshtë janë nën juridiksionin e AKP në pajtim me Ligjin nr 04/L-034 mbi Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Data e Dorëzimit dhe Hapjes së Ofertave është me: 06.12.2017 Njësia nr.01: Agrokultura Toka në Malishevë (Lot C) – ofron për shitje tokën bujqësore në sipërfaqe të përgjithshme prej 24334m² (2ha 43ari 34m²), në ZK dhe në afërsi të  fshatit Malishevë të Komunës së Gjilanit. Toka e ofruar për shitje është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 15,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH IKB MLADOST Fi-670/89,KB Gjilan,OP Mladost Fi-106/78, JUKO-MLADOST SHA PP Fi-1865/96Njësia nr.02: Pasuria Bujqësore Toka në Prelez të Muhaxherve (Lot A) – ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 14916m² (1ha 49ari 16m²), në ZK dhe në  afërsi të fshatit Prelez të Muhaxherve në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 10,000)Njësia nr.03: Pasuria Bujqësore Toka në Prelez të Jerlive (Lot B) – ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 8781m² (87ari 81m²), në ZK dhe në afërsi  të fshatit Prelez i Jerlive në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 5,000) Njësia nr.04: Pasuria Bujqësore Toka në Rahovicë (Lot F) – ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 67353m² (6ha 73ari 53m²), në ZK dhe në afërsi të  fshatit Rahovicë në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 25,000) Njësia nr.05: Pasuria Bujqësore Toka në Rahovicë (Lot G) – ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 92717m² (9ha 27ari 17m²), në ZK dhe në afërsi të  fshatit Rahovicë në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 30,000) Njësia nr.06: Pasuria Bujqësore Toka në Sojevë (Lot B) – ofron për shitje tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 24580m² (2ha 45ari 80m²), në ZK dhe në afërsi të   fshatit Sojevë në Komunën e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 15,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj Fi-650/89 Njësia nr.07: Agromorava Toka në Sllatinë të Poshtme (Lot C) – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 35887m² (3ha 58ari 87m²), në ZK dhe në afërsi të fshatit Sllatinë të  Poshtme, në Komunë të Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 17,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava Fi-229/89 Njësia nr.08: NSh Tregtia Lokali në Ferizaj – ofron për shitje lokalin i cili sipas matjeve në terren është në sipërfaqe prej 90.72m². Lokali ndodhet në rrugën Marie Shllaku, pn, në qendrën e qytetit të Ferizajt. Lokali është i përshtatshëm për veprimtari tregtare. (Depozita e ofertës: € 14,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DTP “Trgopromet” (Fi-612/89) Njësia nr.09: Qëndresa Shitorja në Tuxhevcë – ofron për shitje lokalin i cili sipas Listës së Aseteve ka sipërfaqe prej 99m², ndërsa sipas matjeve në terren është në sipërfaqe prej 91.3m². Lokali ndodhet në fshatin Tuxhevc  në komunën e Kamenicës. Lokali është i përshtatshëm për veprimtari tregtare. (Depozita e ofertës: € 5,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP «Morava» Kamenica (Fi-711/89) Njësia nr.10: Pasuria Bujqësore Toka në Pojatë (Lot C) – ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme rreth 17351m² (1ha 73ari 51m²), në ZK dhe fshatin Pojatë, Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 10,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh „Pasuria Bujqësore“Ferizaj (Fi-650/89) Njësia nr.11: NSH Agromorava Toka në Stubëll të Epërme – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 9750m² (97ari 50m²), në ZK dhe afërsi të fshatit Stubëll të Epërme, Komuna e Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 6,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: P.I.P.P.Agromorava (Fi-229/89) Njësia nr.12: Pasuria Bujqësore Toka në Rakaj (Lot A) – ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 6184m² (61ari 84m²), në ZK Rakaj, Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore.  Aktualisht prona nuk është dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 6,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj (Fi-650/89) Njësia nr.13: R. Agushi Toka Bujqësore në Elezaj – ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 4861m² (48ari 61m²), në ZK Elezaj, Komuna e Kaçanikut, e cila është  e përshtatshme për veprimtari bujqësore. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira.  (Depozita e ofertës: € 3,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Ramadan Agushi” (Fi – 1386/90) Njësia nr.14: Pasuria Bujqësore Toka në Ferizaj – ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 6043m² (60ari 43m²), në qytetin e Ferizajit. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. Aktualisht prona nuk është dhënë me qira. (Depozita e ofertës: € 5,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh Pasuria Bujqësore Ferizaj  (Fi 650/89)  Njësia nr.15: Agrokultura Toka në Velekincë (Lot A) – ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 6459m² (64ari 59m²), në afërsi të fshatit dhe ZK Velekincë,  Komuna e Gjilan, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 6,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI “Mladost” Gnjilane (Fi-670/89). Njësia nr.16: Pasuria Bujqësore Toka në Papaz (Lot A) – ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme rreth 3084m² (30ari 84m²), në afërsi të fshatit dhe ZK Papaz, Komuna  e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 3,000) Njësia nr.17: Pasuria Bujqësore Toka në Talinoc i Muhaxhereve (Lot A) – ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 2168m² (21ari 68m²), në afërsi të fshatit dhe  ZK Talinoc i Muhaxherëve, Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 2,000) Njësia nr.18: Pasuria Bujqësore Toka në Tankosiç (Lot A) – ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 11242m² (1ha 12ari 42m²), në afërsi të fshatit dhe ZK Tankosiç, Komuna e Ferizajt, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 6,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.Sh „Pasuria Bujqësore“ Ferizaj (Fi-650/89) Njësia nr.19: Agromorava Toka në Pozharan (Lot F) –  ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 29356m² (2ha 93ari 56m²), në afërsi të fshatit dhe ZK Pozharan,  në Komunë të  Vitisë. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 8,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.B.I.Q.Agromorava (Fi-229/89) Njësia nr.20: Qëndresa Lokali 5 në Kamenicë – ofron për shitje objektin me sipërfaqe të përgjithshme prej 260m². Lokali gjendet në katin përdhesë të një ndërtese kolektive përballë Qerdhës së Fëmijëve në Kamenicë, i cili është i përshtatshëm për veprimtari tregtare. (Depozita e ofertës: € 16,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHT “Morava” Kamenicë (Fi-711/89) Njësia nr.21: Agromorava Toka në Sllatinë të Epërme (Lot  A) – ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 10811m² (1ha 08ari 11m²), në afërsi të fshatit dhe ZK  Sllatinë të Epërme, Komuna e Vitisë, e cila është e përshtatshme për veprimtari bujqësore. (Depozita e ofertës: € 6,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.B.I.Q “Agromorava”  Vitina (Fi-229/89) Njësia nr.22: Agrokultura Toka në Gjilan (Lot B) – ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1719m² (17ari 19m²), në ZK dhe Komunën e Gjilanit, e cila është e  përshtatshme për zhvillim e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 3,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: N.B.I “Mladost” Gnjilane (Fi-670/89). Njësia nr.23: Morava e Binçës Toka në Gllamë –  ofron për shitje tokën në sipërfaqe prej 24951m² (2ha 49ari 51m²). Prona gjendet në periferi të qytetit të Gjilanit, në afërsi të fshatit Stanishor, në Komunë të Gjilanit dhe Novobërdës. Lokacioni është i përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme afariste. (Depozita e ofertës: € 70,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: HGIP Binacka Morava (Fi-307/89); N.Sh. DD «Binacka Morava» (Fi -6270/92), Njësia nr.24: IMB Lokali nr.33 në Mitrovicën Veriore – Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 71.42m² sipas vendimit komunal Nr.351/104 të datës 10.09.1978,  sipas listës së aseteve ka sipërfaqe 67m², ndërsa sipas matjeve në terren ka sipërfaqe prej 60m². Lokali gjendet në Lagjen “Kodra e Minatorëve” në Mitrovicën Veriore. Toka ku ndodhet ky lokal NUK është pjesë e shitjes. (Depozita e ofertës: € 5,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  NSH IMB –Mitrovicë; Zitopromet Fi-709/89; JSC Mlinpek Fi-1045/94; JSC Mlinpek Fi-1530/94; NSH IMB UNMIK RPB Nr 80106483 Njësia nr.25: NSHBQ Drenica Parcela 00029-0 Korroticë e Epërme – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 14130m² (1ha 41ari 30m²), në ZK Koroticë e Epërme, Komuna e Gllogocit. Toka ndodhet përball parkut të Biznesit në Drenas/Gllogoc.  (Depozita e ofertës: € 8,000)   Njësia nr.26: NSHBQ Drenica Toka në Gllanaselë nr.2 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 24731m² (2ha 47ari 31m²), në ZK Gllanaselë, Komuna e Gllogocit.  (Depozita e ofertës: € 8,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: AIK “Agrokosova”; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve” (1977); NShBQ “Drenica” (Fi-714/89); Holding “Yuko”; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko- Drenica” DD sa PO Glogovac  (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Regj.nr.: 80151721 Njësia nr.27: NSH Elan Toka në ZK Brusnik – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 97175m² (9ha 71ari 75m²), në ZK Brusnik, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 20,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHB Elan – Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Regj.nr. 80025629 Njësia nr.28: NSHBQ Drenica Parcela 00195-0 Polluzhë – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe prej 28122m² (2ha 81ari 22m²), në ZK Polluzhë, Komuna e Gllogocit. (Depozita e ofertës: € 10,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: AIK “Agrokosova”; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve” (1977); NShBQ “Drenica” (Fi-714/89); Holding “Yuko”; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac  (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Regj.nr.: 80151721   Njësia nr.29: NSH Produkt Toka Bujqësore në Qirez – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 17011m² (1ha 70ari 11m²), në ZK Qirez, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 6,000) Njësia nr.30: NSH Produkt Toka bujqësore në Klinën e Epërme parcelat 871-3 dhe 872-1  – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 158791m² (15ha 87ari 91m²), në ZK Klinë e Epërme, Komuna e Skenderajt. Sipërfaqja e tokës prej 11ha shfrytëzohet me kontrata qiraje. (Depozita e ofertës: € 30,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti – Skenderaj Fi – 727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK regj.nr. 80483651 Njësia nr.31: Elan Tokë në Navalan 2 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 35862m² (3ha 58ari 62m²), ZK Novolan, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 18,000)     Njësia nr.32: Elan Tokë në Navalan 1 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 50054m² (5ha 54m²), ZK Novolan, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 18,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHB Elan – Vushtrri Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629     Njësia nr.33: Lokali Afarist nr.2 – Kjo shitje ofron lokalin me sipërfaqe prej 72m² sipas listës së aseteve të NSH-së ndërsa 70.70m² sipas matjeve në terren, i cili është pjesë etazhore e një ndërtese afariste-banesore në sheshin “Fehmi Lladrovci” në qendër të Gllogocit. Toka nuk është pjesë e shitjes. Prona aktualisht është në qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 50,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: AIK “Agrokosova”; OPBQ “Drenica”; “Ferma e Brojlerëve”; NShBQ “Drenica” (Fi-714/89); Holding “Yuko”; DD PO Zitiste (Fi-4340/93); “Yuko-Drenica” DD sa PO Glogovac  (Fi-3481/94, Fi-1722/96); UNMIK Reg.nr. 80151721 Njësia nr.34: Tokë Bujqësore në Frashër 1 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe  110356m² (11ha 3ari 56m²), ZK Svinjarë (Frashër), Komuna Mitrovicë Jugore. Prona është e lëshuar me qira. (Depozita e ofertës: € 40,000) Njësia nr.35: Tokë Bujqësore në Frashër 2 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 140451m² (14ha 4ari 51m²), ZK Svinjarë (Frashër), Komuna Mitrovicë Jugore. (Depozita e ofertës: € 50,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB 23 Nëntori Fi-414/75, Fi-1604/90; PZ Rasadnik D.D Fi-7898/92; K.P. Agrokultura, nr. reg bizn: 80091117 Njësia nr.36: Produkti Tokë në Brojë 5 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 31493 m² (3ha 14ari 93m²), ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 7,000) Njësia nr.37: Produkti Tokë në Brojë 6 – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 14673m² (1ha 46ari 73m²), ZK Brojë, Komuna e Skenderajt. (Depozita e ofertës: € 5,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Produkti-Skenderaj Fi-727/89; Fi-8163/92; Fi-2694/94; Fi-140/95; UNMIK reg.nr. 80483651 Njësia nr.38: Elan Tokë në Gllavotin – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 100492m² (10ha 4ari 92m²), ZK Gllavotin, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 20,000) Njësia nr.39: Elan Tokë në Muhaxher i Epërm/Studime e Epërme  – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 56454m² (5ha 64ari 54m²), ZK  Muhaxheri i Epërm, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 10,000) Njësia nr.40: Elan Parcela 847 ZK Novolan – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe 16291m² (1ha 62ari 91m²), ZK Novolan, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 7,000) Njësia nr.41: Elan Toka në Kollë – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe  31586m² (3ha 15ari 86m²), ZK Kollë, Komuna e Vushtrrisë. (Depozita e ofertës: € 10,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSHB Elan – Vushtrri  Fi-791/89; JSC Ratar Fi-7899/92; N.SH.B. Elan UNMIK Reg.nr. 80025629 Njësia nr.42: KB Gurrakoci – Toka bujqësore në Zallq 6 – tokë bujqësore me sipërfaqe 2ha 53ari 97m² (25397m²) në ZK Zallq, Komuna Istog. Prona ka qasje në rrugë publike, nuk ka marrëveshje përdorimi. (Depozita e ofertës: € 12,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Gurrakoci”, Istog; NBPTSh  “Buduqnost”, Istog (Fi- 656/89) Njësia. nr.43: KB Gurrakoci – Parcelat nr. 399-2 dhe 400-2 në Kovragë – tokë bujqësore me sipërfaqe 64ari 37m² (6437m²) në ZK Kovragë, Komuna Istog. Vetëm parcela 400-2 ka qasje në rrugë publike. Nuk ka ndonjë marrëveshje për përdorim prone.  (Depozita e ofertës: € 3,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Gurrakoci”, Istog; NBPTSh  “Buduqnost”, Istog (Fi- 656/89) Njësia nr.44: KBI Bujqësia – parcela nr. 4-5 në Çallapek – tokë bujqësore me sipërfaqe 1ha 44ari 99m² (14499m²) në ZK Çallapek, Komuna Pejë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike, nuk ka ndonjë marrëveshje për përdorim. (Depozita e ofertës: € 7,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI Bujqësia, Pejë; NP KBI «Dushan Mugosha – Duq p.s.p.», Pejë (Fi. 525/89); Njësia nr.45: KBI Bujqësia – parcela nr. 228 në Çallapek – tokë bujqësore me sipërfaqe 1ha 65ari 38m² (16538m²) në ZK Çallapek, Komuna Pejë. Prona ka qasje në rrugë publike, nuk ka ndonjë marrëveshje për përdorim. (Depozita e ofertës: € 10,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI Bujqësia, Pejë; NP KBI «Dushan Mugosha – Duq p.s.p.», Pejë (Fi. 525/89) Njësia nr.46: KBI Bujqësia – Toka bujqësore në Rosulë – tokë bujqësore me sipërfaqe 4ha 68ari 82m² (46882m²) në ZK Rosulë, Komuna Pejë. Prona ka qasje të pjesshme në rrugë publike, nuk ka ndonjë marrëveshje për përdorim. (Depozita e ofertës: € 20,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI Bujqësia, Pejë; NP KBI «Dushan Mugosha – Duq p.s.p.», Pejë (Fi. 525/89) Njësia nr.47: KB Kooperimi – Toka në Broliq – tokë bujqësore me sipërfaqe 8ha 39ari 58m² (83958m²) në ZK Broliq, Komuna Pejë. Prona ka qasje në rrugë publike, nuk ka ndonjë marrëveshje për përdorim. (Depozita e ofertës: € 25,000) Njësia nr.48: KB Kooperimi – Toka  në Prapaqan – tokë bujqësore me sipërfaqe 7ha 48ari 54m² (74854m²) në ZK Prapaqan, Komuna Deçan. Prona ka qasje në rrugë publike, nuk ka ndonjë marrëveshje për përdorim. (Depozita e ofertës: € 20,000) Njësia nr.49: KB Kooperimi – parcelat 345, 346 në Prapaqan – tokë bujqësore me sipërfaqe 73ari 25m² (7325m²) në ZK Prapaqan, Komuna Deçan. Prona ka qasje në rrugë publike, nuk ka ndonjë marrëveshje për përdorim. (Depozita e ofertës: € 4,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NP Kooperuese me p.p. KBI “Dushan Mugosha – Duç” në Pejë (Fi.573/89) Njësia nr.50: KB Kooperimi – Toka  bujqësore Sigë 1 – tokë bujqësore me sipërfaqe 3ha 74ari 50m² (37450m²) në ZK Sigë, Komuna Pejë. Prona nuk ka qasje në rrugë publike të regjistruar, nuk ka ndonjë marrëveshje për përdorim. (Depozita e ofertës: € 25,000) Njësia nr.51: KB Kooperimi – parcela nr. 1145-0 në Vitomiricë – tokë bujqësore me sipërfaqe 1ha 38ari 93m² (13893m²) në ZK Vitomiricë, Komuna Pejë. Prona ka qasje në rrugë publike, nuk ka ndonjë marrëveshje për përdorim. (Depozita e ofertës: € 10,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI “Dushan Mugosha – Duç” në Pejë (Fi.573/89) Njësia nr.52: KB Ujmiri – Agroqendra – objekt me sipërfaqe prej 226m² që ndodhet në fshatin Jashanicë, Komuna Klinë. Aseti ka qasje në rrugë publike përmes parcelës 327-6 ZK Klinavc e cila është në pronësi komunale dhe nuk është pjesë e shitjes. Prona shfrytëzohet me kontratë qiraje. (Depozita e ofertës: € 15,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Ujmiri’’, Ujmir, Klinë (Fi.591/89) Njësia nr.53: Toka dhe Depo – toka në sipërfaqe 1,918m² (19ari 18m²) në pronësi të NSh Emin Duraku dhe një depo (objekt i përkohshëm llamarine) me sipërfaqe 416m² në pronësi të NSh NT Ereniku Tregtia. Prona ndodhet në ZK Jashtë Qytetit, Komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. Ekziston kontratë qiraje. (Depozita e ofertës: € 20,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NIBT “Emin Duraku” p.p. Gjakovë (Fi.551/89); NTShP “Tregtia”, Gjakovë (Fi. 459/89) Njësia nr.54: KB Liria Toka Bujqësore në Budisalc – tokë bujqësore me sipërfaqe 8ha 13ari 90m² (81390m²) në ZK Budisalc, Komuna Kinë. Prona ka qasje në rrugë publike, nuk ka ndonjë marrëveshje për përdorim. (Depozita e ofertës: € 20,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB «25 Maji», Klinë (Fi. 593/89) Njësia nr.55: Barnatorja nr.2 në Pejë – lokal etazh me sipërfaqe 146m² sipas matjeve (138.6m² sipas kontratës së shitëblerjes) i cili ndodhet në përdhesën e objektit komunal në rr. M. Teutë në qendër të qytetit, Komuna Pejë. Toka nuk është pjesë e shitjes. Prona ka qasje në rrugë publike. Ekziston kontratë qiraje. (Depozita e ofertës: € 30,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: OTHPB Barnatoret-Qendra Medicianle Pejë, Fi-555/92; Enti shëndetësor Farmaceutik Fi. 550/98  Njësia nr.56: Prodhimtaria Bimore Irzniq- Toka Bujqësore në Baballoq – tokë bujqësore  në  ZK Baballoq, me sipërfaqe totale 2ha 15ari 65m² (21565m²). Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 13,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Ndërmarrja Qarkulluese Bujqësore,Irzniq, Deçan Fi.155/89; Prodhimtaria Bimore,Irzniq  80297475 Njësia nr.57: NSH Ereniku PP Parcela nr. 169/2 në ZK Zidi i Sadik Agës – tokë bujqësore me sipërfaqe 1ha 9ari 82m² (10982m²) në ZK Zidi i Sadik Agës 1, afër rrugës rajonale Gjakovë – Prizren, Komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 10,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Ereniku PP, Gjakovë (Fi. 460/89) Njësia nr.58: Ereniku Tregtia Shitorja në Brekoc – lokal afarist si dhe parcela nr.380-2 me sipërfaqe 57m² sipas certifikatës së pronës, sipas matjeve objekti ka 93.4m² bruto.  Prona  ndodhet në ZK Brekoc, Komuna Gjakovë. Pjesa e dyqanit në sipërfaqe prej 39.27m² sipas matjeve shtrihet në parcelën nr. 381-2 në pronësi të Komunës  Gjakovë ku si e tillë kjo parcelë  NUK është pjesë e shitjes. Aktualisht, prona ka qasje në rrugë publike përmes parcelës 381-2, përdoret me kontratë qiraje. (Depozita e ofertës: € 8,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NTShP “Tregtia”, Gjakovë (Fi. 459/89) Njësia nr.59: Toka  bujqësore në Llukavc të Thatë – tokë bujqësore me sipërfaqe totale 15ha 10ari 29m² (151029m²) në ZK Llukac i Thatë, Komuna Istog, Prona ka qasje në rrugë publike. Nuk ka marrëveshje për shfrytëzimin e pronës. (Depozita e ofertës: € 30,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Gurrakoci”, Istog; KB “Buduqnost”, Istog Fi- 656/89 Njësia nr.60: KB Deçani – Toka bujqësore në Lumbardh – tokë bujqësore me sipërfaqe totale 5ha 33ari 53m² (53353m²) në ZK Lumbardh, Komuna Deçan. Prona ka qasje në rrugë  publike, nuk ka marrëveshje për shfrytëzim. (Depozita e ofertës: € 15,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB «Deçani» Fi 172/81, Fi 225/84  Njësia nr.61: KB Deçani – Toka  bujqësore në Maznik – tokë bujqësore me sipërfaqe totale 11ha 26ari  40m² (112640m²) në ZK Maznik, Komuna Deçan. Prona ka qasje në rrugë publike, nuk ka marrëveshje për shfrytëzim. (Depozita e ofertës: € 25,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: Kooperativa bujqësore «Deçani» përgjegjësi solidare të kufizuar, Deçani Fi 172/81, Fi 225/84 Njësia nr.62: KB Bec Toka në Kodrali të Becit – tokë bujqësore me sipërfaqe 4ha 69ari 18m² (46918m²) në ZK Kodrali e Becit – Komuna Gjakovë. Prona ka qasje në rrugë publike,  nuk ka marrëveshje për shfrytëzim. (Depozita e ofertës: € 40,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB ”Bec“, Bec  (Fi. 391/90) Njësia nr.63: KB Gurakoc – Toka  bujqësore në Kovragë – tokë bujqësore me sipërfaqe 5ha 79ari 55m² (57955m²) në ZK Kovragë – Komuna Istog. Prona ka qasje në rrugë publike, nuk  ka marrëveshje shfrytëzimi. (Depozita e ofertës: € 15,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Gurrakoci”, Istog; KB “Buduqnost”, Istog Fi- 656/89 Njësia nr.64: NSH Ereniku Prodhmitaria Primare – Toka në Babaj të Bokës – tokë bujqësore me sipërfaqe 7ha 97ari 22m² (79722m²) në ZK Babaj i Bokës, Komuna Gjakovë. Prona ka  qasje në rrugë publike, nuk ka marrëveshje shfrytëzimi. (Depozita e ofertës: € 30,000) Njësia nr.65: Ereniku PP Toka Rastavica D – tokë me sipërfaqe totale 7ha 1ari dhe 22m² (70122m²) në ZK Rastavicë, Komuna Deçan. Prona ka qasje në rrugë publike, nuk ka  marrëveshje shfrytëzimi. (Depozita e ofertës: € 25,000)  Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH «Ereniku – Prodhimtaria Primare» Gjakovë, Fi-460/89, Fi.198/90 Njësia nr.66: NSH Bujqesia -Toka Bujqësore në Çallapek – tokë me sipërfaqe 44ha 22ari 12m² (442212m²) në ZK Çallapek, Komuna Pejë. Prona ka qasje në rrugë publike, nuk ka  marrëveshje shfrytëzimi. (Depozita e ofertës: € 100,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KBI Bujqësia, Pejë; NP KBI «Dushan Mugosha – Duq p.s.p.», Pejë (Fi. 525/89) Njësia nr.67: NT Koreniku Supermarketi nr.1, Istog – lokal afarist në etazh me sipërfaqe 207m² sipas matjeve (196m² sipas listës së aseteve) që gjendet në katin përdhes të një  objekti banesor në Rr. Skënderbeu (afërsi KUR Hidrodrini), Komuna Istog. Aseti nuk është në përdorim. (Depozita e ofertës: € 30,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NT “Korenik”, Istog Fi.501/89 Njësia nr.68: Gërmia Shitorja nr.81 Obiliq – Kjo shitje ofron shitoren me sipërfaqe prej  përafërsisht 26m². Aseti gjendet në katin përdhes në kuadër të ndërtesës shumëkatëshe  për banim në një pjesë atraktive të qendrës së Obiliqit, në rrugën Hasan Prishtina afër Përmendores së Dëshmorëve. Nuk ka tokë që do ti transferohet blerësit të ri. (Depozita e ofertës: € 5,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: D.O.O “Yumko-Grmija”, Pristina Fi-417/93; NT “Germia”, Prishtinë Njësia nr.69: Rilindja Libraria Lipjan – Kjo shitje ofron lokalin afarist  me sipërfaqe të përgjithshme prej 45m². Lokali gjendet në katin përdhes në kuadër të ndërtesës  shumëkatëshe të banimit, në Sheshin Adem Jashari, në qendër të Lipjanit. Përveç Listës se aseteve AKP nuk posedon dokumenta tjera pronësore të Lokalit në fjalë. Nuk ka marrëveshje aktuale për qira me AKP-në. (Depozita e ofertës: € 6,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  DD Zavicaj trgovinsko knjizarsko export-import, Fi-7470/92; NSH Rilindja Tregtar-Librar, Export-Import Fi-840/90 Njësia nr.70: Jugoplastika Shitorja Ferizaj – Kjo shitje ofron shitoren me sipërfaqe prej  përafërsisht 39m². Aseti gjendet në katin përdhes në kuadër të ndërtesës disa katëshe  në një pjesë atraktive të qendrës së Ferizajt, në sheshin  Dëshmorët e Kombit, Ferizaj. Nuk ka tokë që do i bartet blerësit të ri. (Depozita e ofertës: € 6,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh «Jugoplastika», Prishtinë Njësia nr.71: KB Llapi Tokë Ndërtimore Peran I – Kjo shitje ofron tokën ndërtimore me sipërfaqe te përgjithshme prej 2580m² (25ari 80m²) Z.K.Peran, Komuna Podujevë. Toka nuk  shfrytëzohet nga palët e treta. (Depozita e ofertës: € 2,500) Njësia nr.72: KB Llapi Tokë Ndërtimore Peran II – Kjo shitje ofron  tokën ndërtimore me sipërfaqe të përgjithshme prej 549m² (5ari 49m²), ZK Peran, komuna e Podujevës. Toka  është e mbjellur me kultura njëvjeçare nga palët e panjohura për AKP-në.  (Depozita e ofertës: € 500) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB “Llapi” Peran në Podujeve,Fi-3962/93 Njësia nr.73: Ratar Tokë Bujqësore Prishtinë I – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 2001m² (20ari 01m²). Toka përfshinë ngastrën kadastrale nr. 1583/0 dhe 1595/0 që gjendet në lagjen Emshir ZK Prishtinë, komuna e Prishtinës. (Depozita e ofertës: € 1,000) Njësia nr.74: Ratar Tokë Bujqësore Prishtinë II – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 29303m² (2ha 93ari 3m²). Toka përfshinë ngastrën kadastrale nr. 1665/0, 1666/0, 1667/0, 1668/0 dhe 1669/0 të cilat gjenden në ZK Prishtinë, komuna e Prishtinës. (Depozita e ofertës: € 30,000) Njësia nr.75: Ratar Tokë Bujqësore Prishtinë III – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 12843m² (1ha 28ari 43m²). Toka përfshinë ngastrat  kadastrale nr. 1703/0, 1704/0, 1705/0, 1734/0,1735/0,1736/0 dhe 1740/0 të cilat gjenden në ZK Prishtinë, komuna e Prishtinës. (Depozita e ofertës: € 12,000) Njësia nr.76: Ratar Tokë Bujqësore Prishtinë IV – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 6364m² (63ari 64m²), ZK Prishtinë, komuna Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 6,000) Njësia nr.77: Ratar Tokë Bujqësore Prishtinë V – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 3292m² (32ari 92m²), ZK  Prishtinë, Komuna Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 3,000) Njësia nr.78: Ratar Tokë Bujqësore Hajvali I – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 33499m² (3ha 34ari 99m²), ZK Hajvali, Komuna Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 15,000) Njësia nr.79: Ratar Tokë Bujqësore Matiçan II – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 1833m² (18ari 33m²), ZK  Matiçan, Komuna Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 5,000) Njësia nr.80: Ratar Tokë Bujqësore Matiçan III – Kjo shitje ofron tokën bujqësore  me sipërfaqe të përgjithshme prej  27159 m² (2ha 71ari 59m²) në ZK Matiçan, Komuna Prishtinë. (Depozita e ofertës: € 27,000) Njësia nr.81: Ratar Tokë Bujqësore Llapllasellë I – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 6010m² (60ari 10m²). Toka përfshinë ngastrën kadastrale  nr. 1699/1 e cila gjendet në ZK Llapllaselle, Komuna Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 20,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH ”Ratar” Llapllasellë (më parë pjesë e KBI “Kosova Export”), Fi.809/89. Njësia nr.82: Bujqësia Tokë Bujqësore Uglar I – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 18787m² (1ha 87ari 87m²) ZK Uglar, Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 11,000) Njësia nr.83: Bujqësia Tokë Bujqësore Uglar II – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 10081m² (1ha 81m²), ZK Uglar, Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 6,000) Njësia nr.84: Bujqësia Tokë Bujqësore Uglar III – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 24098m² (2ha 40ari 98m²) ZK   Uglar, Graçanicë. (Depozita e ofertës: € 14,000) Njësia nr.85: Bujqësia Tokë Bujqësore Bakshi – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 11890m² (1ha 18ari 90m²), ZK Bakshi, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertës: € 7,000) Njësia nr.86: Bujqësia Tokë Bujqësore Hamidi – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 6904m² (69ari 04m²) ZK Hamidi, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertës: € 2,000) Njësia nr.87: Bujqësia Tokë Bujqësore Milloshevë I – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 25122m² (2ha 51ari 22m²) KZ Milloshevë, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertës: € 15,000) Njësia nr.88: Bujqësia Tokë Bujqësore Milloshevë II – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej  35528m² (3ha 55ari 28m²). Nuk ka marrëveshje aktuale për qira me AKP-në. Disa pjesë të tokës shfrytëzohen nga palë të treta për kultivim të kulturave një vjeçare pa marrëveshje të qirasë me AKP-në. (Depozita e ofertës: € 20,000) Njësia nr.89: Bujqësia Tokë Bujqësore Milloshevë III – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 100407m² (10ha 4ari 7m²) ZK  Milloshevë, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertës: € 50,000) Njësia nr.90: Bujqësia Tokë Bujqësore Milloshevë IV – Kjo shitje ofron tokën bujqësore me sipërfaqe të përgjithshme prej 12848m² (1ha 28ari 48m²) ZK  Milloshevë, Komuna Obiliq. (Depozita e ofertës: € 7,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh “Bujqësia”, Fushë Kosovë  Fi-811/89 KBI ”Kosova Export”  Fushë Kosovë; Njësia nr.91: Rilindja Libraria Pejë – Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 24m² (sipas kontratës për mirëmbajtje) ndërsa  sipas matjeve 38.4m², i cili gjendet  në rrugën “Mbretëresha Teutë” (ish M.Tita) nr.51 në qendër të Pejës.  Nuk ka tokë që do të transferohet tek blerësi. Prona aktualisht është e lëshuar me qira. (Depozita e ofertës: € 50,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH Rilindja Rrjeti Tregtar Librar UNMIK Reg.Nr.80030924;DD Zavicaj Trgovinsko Knjizarsko Export-Import Fi.7470/92;NSH Rilindja Tregtar-Librar Export-Import Fi.840/90; Njësia nr.92: KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë I – Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 31220m² (3ha 12ari 20m²) në ZK Livagjë, komuna Graçanicë. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës: € 37,000) Njësia nr.93: KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë II – Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 16028m² (1ha 60ari 28m²) në ZK Livagjë, komuna Graçanicë. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës: € 20,000) Njësia nr.94: KB Kosova Tokë Bujqësore Livagjë III – Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 14482m² (1ha 44ari 82m²) në Z.K. Livagjë, komuna Graçanicë. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës: € 17,000) Njësia nr.95: KB Kosova Tokë Bujqësore Suhadoll I – Kjo shitje ofron tokë bujqësore me sipërfaqe prej 40260m² (4ha 02ari 60m²) në Z.K. Suhadoll, komuna Graçanicë. Toka është e mbjellur me kultura njëvjeçare. (Depozita e ofertës: € 48,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: KB «Kosova»; KB Lipjan; SHA  «Poljoprivreda»; Fi-7667/92, Fi-3890/94;   Njësia nr.96: Gërmia Supermarketi në Sllatinë – Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 120m² që gjendet në  rr. “Xhamia” nr.3 në fshatin Sllatinë, Komuna e Fushë Kosovës. Nuk ka tokë e cila do t’I bartet blerësit të ri. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës: € 5,000)   Njësia nr.97: Gërmia Shitorja Arka, Obiliq – Kjo shitje ofron shitoren afariste me sipërfaqe prej 15m². Lokali gjendet në katin përdhesë të ndërtesës shumëkatëshe të banimit, në rrugën Hasan Prishtina p/n, prapa Përmendores së Dëshmorëve në Obiliq. Nuk ka tokë e cila do t’i bartet blerësit të ri. Prona aktualisht nuk shfrytëzohet nga askush. (Depozita e ofertës: € 1,000)  Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH “Gërmia” Fi-676/89; D.O.O “Yumko-Grmija” Fi-417/93; NT “Gërmia” UNMIK Reg. Nr. 80033214. Njësia nr.98: Urata Shitorja nr.X Lipjan – Kjo shitje ofron lokalin afarist me sipërfaqe prej 131.22m², ndërsa nga matjet në terren rezulton se sipërfaqja është 147m². Lokali  gjendet në katin përdhesë të ndërtesës shumëkatëshe, në Sheshin “Adem Jashari” në qendër të Lipjanit. Nuk ka tokë që do t’i transferohet blerësit të ri. Prona aktualisht është në qiradhënie. (Depozita e ofertës: € 20,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSh “VOCAR”, Prishtinë Fi-723/89; Fi-5844/92; UNMIK Reg.no. 80243146 Njësia nr.99: NSH Lavërtaria Blegtoria- Tokë Bujqësore në Lubizhdë 6 – ofron për shitje tokën bujqësore që e përfshijnë sipërfaqen e përgjithshme prej 19379m² (1ha 93ari 79m²), që ndodhet në ZK Lubizhdë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 5,000) Njësia nr.100: NSH Lavërtaria Blegtoria- Tokë Bujqësore në Lubizhdë 7- ofron për shitje tokën bujqësore që e përfshijnë sipërfaqen e përgjithshme prej 98722m² (9ha 87ari 22m²), që ndodhet në ZK Lubizhdë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 15,000) Njësia nr.101: NSH Lavërtaria Blegtoria – Tokë Bujqësore në Lubizhdë 8 – ofron për shitje tokën bujqësore që e përfshijnë sipërfaqen e përgjithshme prej 28195m² (2ha 81ari 95m²), që ndodhet në ZK Lubizhdë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 5,000) Njësia nr.102: Tokë Bujqësore në Nashec – ofron për shitje tokën bujqësore që e përfshin sipërfaqen e përgjithshme prej 21434m² (2ha 14ari 34m²), që ndodhet në ZK Nashec, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 5,000) Njësia nr.103: Tokë Bujqësore në Trepetincë – ofron për shitje tokën bujqësore që e përfshin sipërfaqen e përgjithshme prej 10971m² (1ha 09ari 71m²), që ndodhet në ZK Trepetincë, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 5,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIK «Progres-Export»-«Ratarstvo» sa P.O Dusanovo, «Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo» Fi.-698/89, Fi.-7337/92. Njësia nr.104: NSH Vreshtaria – Toka Bujqësore në Mamushë – ofron për shitje tokën që e përbën sipërfaqen e përgjithshme prej 45ha 73ari 98m² (457398m²) që ndodhet në ZK Mamushë, Komuna e Mamushës. Një pjesë e pronës aktualisht është e dhënë me qira. (Depozita e ofertës:  € 10,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: p.o. u Dusanovu – Prizren – 09.04.1990 Fi.696/90; “KOSOVOVINO” Mala Kruša P.O. Prizren – Fi. 563/92; “PKB KOSOVOVINO” D.O.O. – (Fi.1921/92)   Njësia nr.105: NSH Vreshtaria- Toka Bujqësore në Mamushë 1 – Ofron për shitje tokën me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 33ari 35m² (13335 m²) që ndodhet në ZK Mamushë, Komuna e Mamushës. (Depozita e ofertës: € 3,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  p.o.u Dusanovu Prizren 09.04.1990 Fi.696/90;KOSOVOVINO Mala Kruša P.O. Prizren–Fi. 563/92; PKB KOSOVOVINO D.O.O. Fi.1921/92   Njësia nr.106: NBI Rahoveci – Prona Bërnjakë 1 – Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 84ari 56m² (28456m²) në ZK Bërnjakë, Rahovec. (Depozita e ofertës: € 5,000) Njësia nr.107: NBI Rahoveci – Prona në Belacërkë 1 – Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 8ha 23ari (82300m²), në ZK Bellacërkë,Rahovec. (Depozita e ofertës: € 5,000) Njësia nr.108: NBI Rahoveci – Prona në Rahovec 9 – Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 2ha 26ari 26m² (22626m²), në ZK Rahovec-Rahovec. (Depozita e ofertës: € 5,000) Njësia nr.109: NBI Rahoveci – Prona në Çifllakë 1 – Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 8ha 66ari 53m² (86653m²), në ZK Çifllakë – Rahovec. (Depozita e ofertës: € 5,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92. Njësia nr.110: NSH Zadruga Shtërpce Tokë bujqësore në Vrbesticë 4 – ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej 164103m² (16ha 41ari 03m²), në ZK Vrbesticë, Komuna Shtrpce. (Depozita e ofertës: € 3,000) Njësia nr.111: NSH Zadruga Shtërpce, Tokë bujqësore në Vrbesticë 5 – ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej 142546m² (14ha 25ari 46m²), në ZK Vrbesticë , Komuna Shtrpce. Vërrejtje – në pjesën e ngastrave kadastrale 3763-0 dhe 3778-0  vërehet se ka ndërhyrje të rrugës e cila aktualisht është rrugë e asfaltuar dhe ndodhet  pjesërisht në ngastrat e cekura si më lartë. Sipërfaqja e rrugës së asfaltuar e cila ndodhet në pjesën e ngastrës 3763-0 është rreth S=1090m², ndërsa pjesa në ngastrën kadastrale 3778-0 është S=120m², sipërfaqe këto të llogaritura në mënyrë të përafërt sipas identifikimit në ortofoto. (Depozita e ofertës: € 3,000) Njësia nr.112: NSH Zadruga Shtërpce, Tokë bujqësore në  Vrbesticë  6 – ofron për shitje pronën me sipërfaqe të përgjithshme prej 148839m² (14ha 88ari 39m²), në ZK Vrbesticë, Komuna Shtrpce. Vërejtje – Sipas gjendjes kadastrale vërehet se në brendi të ngastrës kadastrale 4517-0 ZK Vërbeshticë, janë identifikuar ngastrat 4513-0, 4514-0,4515-0 dhe 4516-0 të cilat nuk janë në pronësi të NSH-së dhe të njejtat nuk janë pjesë e shitjes. (Depozita e ofertës: € 3,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90) Njësia nr.113: NSH Dardania Prizren – Lokali në Mitrovicë të Jugut – ka sipërfaqe prej 38.94m² (sipas kontratës së shitblerjes), kurse sipas matjeve interne është 33.23m², dhe  gjendet në përdhesë të soliterit të kaltërt- ndërtesës së  banimit P+1, dhe ka dalje direkte në Sheshin Agim Hajrizi, në qendër të  Mitrovicës. Vërejtje – Për shitje ofrohet lokali si një tërësi, kurse në gjendje faktike aktualisht janë 2 lokale, pra nga një lokal janë krijuar dy lokale, me një ndarje me muri. (Depozita e ofertës: € 5,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  O.P.HTTT «Prizreni» më 2000, 2) Fi.775/97 TP. DOO «Putnik-Kosmet»,3) Fi.1161/89 JTRO.OOUR Putnik Kosovo. Njësia nr.114: NSH Zadruga Shtërpce – Toka bujqësore Jazhince 1 – ofron për shitje pronën në ZK  Jazhince, Komuna Shtërpce, me sipërfaqe prej 3520m² (35ari 20m²), me kulturë  kullosë e kl.6. (Depozita e ofertës: € 2,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: DP“Zadruga Štrpce”, Štrpce (Fi.56/90)  Njësia nr.115: NSH NBI Suhareka – Toka Bujqësore në Sallagrazhdë 4 – Prona e ofruar për shitje ka sipërfaqe të përgjithshme prej 5ha 68ari 07m² (56807m²), në ZK  Sallagrazhdë, Komuna e Suharekës me kulturë arë e klasës 4. Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-së, prona ka të vendosur barrë tatimore. (Depozita e ofertës:  € 5,000) Njësia nr.116: NSH NBI Suhareka – Prona në Dubravë 1 – Prona e ofruar për shitje ka sipërfaqe të përgjithshme prej 176525m² (17ha 65ari 25m²), me kulturë arë e klasës 6, në ZK Dubravë, Komuna e Suharekës. Vërejtje- është identifikuar një deponi me materiale interne dhe mbeturina te tjera në pronën lëndë e shitjes. Deponia e mbulon nje sipërfaqe të përafërt prej rreth 15000m². Vërejtje për pronën: sipas konfirmimit të ATK-se, prona ka të vendosur barrë tatimore. (Depozita e ofertës: € 10,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: PIP “Suva Reka” Fi.232/89; PIP “PKB Metohijavino” Fi.1765/92 Njësia nr.117: NBI Rahoveci – Prona në Drenoc 1 – Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 57ari 34m² (15734m²), me kulturë arë dhe kullosë kl.6 në ZK Drenoc-Rahovec. (Depozita e ofertës: € 2,000) Njësia nr.118: NBI Rahoveci – Prona në Drenoc 2 – Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 85ari 85m² (8585m²) me kulturë arë kl.5 në ZK Drenoc-Rahovec. (Depozita e ofertës: € 2,000) Njësia nr.119: NBI Rahoveci – Prona në Drenoc 3 – Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 83ari 57m² (8357m²), me kulturë arë e kl.5 në ZK Drenoc-Rahovec. (Depozita e ofertës: € 3,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92. Njësia nr.120: NBI Rahoveci – Prona në Drenoc 6 – Prona ofruar në tender me sipërfaqe të përgjithshme prej 1ha 10ari 77m² (11077m²), me kulturë arë kl.5,6 në ZK Drenoc-Rahovec. (Depozita e ofertës: € 3,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NBI/PIP“Orvin”Orahovac – Fi. 492/89; Fi.1764/92. Njësia nr.121: NSH D.L.B. Lavërtaria Blegtoria- Tokë Bujqësore Hoqa e Qytetit – ofron për shitje tokën bujqësore që e përfshin sipërfaqen e përgjithshme prej 15126m² (1ha 51ari 26m²), me kulturë arë Kl.5 që ndodhet në ZK  Hoqa e Qytetit , Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 5,000) Njësia nr.122: NSH D.L.B. Lavërtaria Blegtoria- Prona në Medvec 1 – ofron për shitje tokën bujqësore që e përfshin sipërfaqen e përgjithshme prej 28066m² (2ha 80ari 66m²), me kulturë arë Kl.5 që ndodhet në ZK Medvec, Komuna Prizren. (Depozita e ofertës: € 10,000) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat:  PIK «Progres-Export»-«Ratarstvo» sa P.O Dusanovo, «Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo» Fi.-698/89, Fi.-7337/92. Njësia nr.123: NSH Koritniku – Shitorja nr.1 në Dragash – përfshin lokalin afarist me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht 58m² (sipas matjeve interne)  dhe është në katin përdhesë të ndërtesës (P+2) që gjendet në qendër të qytetit të Dragashit. Toka ku ndodhet dyqani NUK është pjesë e kësaj shitje. Prona aktualisht është në qiradhënie.  Kontrata e qirasë përfundon me 31.10.2017. (Depozita e ofertës: € 7,500) Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat: NSH “Koritnik”Dragash Fi-186/89; Fi-8189/92 Për më shumë informata, investitorët e interesuar duhet ta kontaktojnëAKP-në: Njësinë e Marketingut dhe Marrëdhënje me Investitorë. Cilido person që beson se ka ankesë valide kundër subjekteve apo njësive të tilla (përfshirë, por jo edhe duke u kufizuar me, (i) ankesat në të cilat ata besojnë se janë pronarë të ligjshëm të cilit do subjekti apo njësie apo pjese të saj apo se janë pasardhës valid (ii) kreditorët) pa vonesë duhet të paraqesin një ankesë të tillë në AKP, së bashku mesqarimet e plota dhe gjithë dokumentacionin përcjellës. Në procesin e likuidimit, AKP-ja do të analizoj ankesat e paraqitura dhe dokumentet përcjellëse në mënyrë që të përcaktoj se te kush duhet të shkojnë pagesat nga të ardhurat nga shitja në përputhje me Ligjin e zbatueshëm. Duhet të theksohet se, në përputhje me Ligjin e Zbatueshëm,ka gjasa që 20% e të ardhurave nga shitja së pari t’i paguhen»punëtorëve të kualifikueshëm», pas tyre pretenduesve për pronësi të tokave, kreditorëve të siguruar dhe të pasiguruar dhe pastaj pronarëve të subjekteve ku subjektet e tilla janë përcaktuar se janë transformuar në përputhje me Ligjin e zbatueshëm dhe në mënyrë jo-diskriminuese.   Për formularin e ankesës dhe detajet se si të paraqitet një ankesë, vizito www.pak-ks.org – «si të paraqes ankesë» apo merr formularin në zyrën qendrore të AKP-së.