Më prit një natë me hënë!

0
260
Një mbrëmje do vijë papritur
sytë me duar kam për t`i mbyllur
e dijë shumë emra s`do të thuash
unë besoj s'më ke harruar

Në këtë jetë ndodhin shumë gjëra
frynë erë në këtë tinëzare
më mbanë shpresa thellë në zemër
t`i s'më ke harruar fare

Nëse fjala e ndryshon botën
kam diçka ty për të thënë
<të betohem në diell e hënë
sikur ty s'desha askënd 

Më prit një natë me hënë
Më prit!

Hava Kurti Krasniqi 
nga përmbledhja SYTË E RIMËS