15 PIN-at më të zakonshëm – nëse i juaji është në mesin e tyre, ndryshojeni

0
219

Nëse e keni këtë numër si PIN të kredit kartelës, ndryshojeni Nëse PIN-i juaj është 1234, atëherë urgjentisht duhet ta ndryshoni – siguria e këtij pini është shumë e vogël.

Ju nuk duhet ta mbani PIN-in më të zakonshëm në ekzistencë. Por, si e dimë se ky është PIN-i më i zakonshëm?

Epo, të dhënat e fjalëkalimeve janë hakuar me dekada të tëra.

Nick Berry, shkencëtar i të dhënave në Facebook, ka përpiluar një listë me 15 numrat PIN më të zakonshëm dhe 15 numrat PIN më të rrallë.

Nëse PIN-i juaj është në listën e parë, mos hezitoni ta ndryshoni – e në veçanti nëse PIN-i është 1234 apo 1111.

Këta janë 15 numrat PIN më të zakonshëm: