GJUHA E FJALËS

0
123
Sa herë që flasim gjuhën e fjalës
Flasim pastër dhe shpirtërisht 
Ajo është gjuha e zemrës
Edhe kur shkruajmë në gegnisht

Sa herë flasim gjuhën e besës
Flasim ëmbël prej dashurisë
Ajo mbetet gjuha e shpresës
Edhe në qoftë e shkruar gegnisht 

Është një gjuhë që na bashkon
Dhe një besë që na jep nder
Edhe kur shkruajmë në gegnisht
Gjuha e fjalës mbetet përherë
 
Nëse një ditë ngelem pa fjalë
Do ta përdor gjuhën në heshtje
Unë do të lexoj në sytë e tu
Ndërsa ti lexo në buzëqeshje 
Fatime Kalimashi
18. 7. 2020