Zonja Viola von Cramon-Taubadel, Anëtare e Parlamentit Evropian, Raportuese e Përhershme për Kosovën ka komentuar mbi votimin:

0
601


Më 3 qershor Parlamenti i Kosovës ka votuar për një Kryeministër të ri të Kosovës, pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese. 61 anëtarë nga 120 votuan në favor të z. Avdullah Hoti të partisë LDK. Zonja Viola von Cramon-Taubadel, Anëtare e Parlamentit Evropian, Raportuese e Përhershme për Kosovën ka komentuar mbi votimin: “Do të dëshiroja një punë të suksesshme për Z. Avdullah Hoti dhe qeverinë e tij në Prishtinë. Qeveria ka shumë për të bërë, këto janë kohë thelbësore si për çështjet e brendshme ashtu edhe ato ndërkombëtare, shpresoj se qeveria e re do të jetë në gjendje të ekzekutojë reforma dhe të punojë për një Kosovë më të mirë. Sidoqoftë, ne nuk mund të bëjmë një sy të verbër në rrethanat e zgjedhjes së Z. Hoti. Anëtarët e zgjedhur në mënyrë demokratike në Parlamentin e Kosovës ishin nën presion jashtëzakonisht të madh nga udhëheqja e LDK-së dhe nga Presidenti Thaçi. Burime të ndryshme pohuan se presidenti vizitoi personalisht ata deputetë të Kuvendit, vota e të cilit për qeverinë e re nuk u sigurua. Nëse këto pretendime janë të vërteta, është një sinjal shumë i keq dhe tregon që roli i Parlamentit, i cili garantohet me Kushtetutë, është minuar. Si parlamentar, unë e gjykoj të papranueshme të bëj presion ndaj anëtarëve të zgjedhur në mënyrë demokratike të Kuvendit. Veryshtë baza e demokracive tona që deputetët mund të votojnë sipas vullnetit të tyre të lirë dhe ndërgjegjes më të mirë. “