“Jam Shqiptar” projekti që do t’u mundësojë fëmijëve shqiptarë në Diasporë të njohin Shqipërinë

0
334

Tashmë çdo fëmijë shqiptar që jeton në Diasporë do të ketë mundësinë ta njohë më mirë Shqipërinë falë projektit “Jam Shqiptar”. Një nismë kjo e Ministrit të Shtetit për Diasporën që do të realizohet në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit dhe Ministrinë e Kulturës bazuar në memorandumin e bashkëpunimit të firmosur mes katër institucioneve.

“Jam shqiptar” do t’u mundësojë fëmijëve shqiptarë një program të plotë aktivitetesh për të vizituar më shumë Shqipërinë, me qëllim jo vetëm njohjen e vendit të tyre, por edhe krijimin e lidhjeve mes njëri-tjetrit nën emëruesin e përbashkët “Jam shqiptar”.

Ky program ka si qëllim organizimin e veprimtarive kulturore, gjuhësore e turistike, njohjen e historisë së Shqipërisë dhe të vendeve të saj turistike për formimin kulturor e gjuhësor të brezave të rinj në Diasporën shqiptare.

Projekti do të ndiqet nga koordinatorja shtetërore zëvendësministrja e Arsimit, Sportit dhe Rinisë znj. Lorena Haxhiu si dhe do të mbështetet nga Agjencia Kombëtare e Diasporës.

Gjatë 15 javëve të këtij projekti do të zhvillohen aktivitete për kulturën, historinë dhe gjeografinë e Shqipërisë; ushtrime, seminare, lojëra ndërvepruese; ekskursione ilustruese në parqe arkeologjike, muze kombëtare, monumente të kulturës dhe zona turistike; aktivitete që kanë për qëllim vizitat turistike, promovimin e turizmit si dhe të natyrës e mjedisit të Shqipërisë dhe aktivitete të tjera kulturore.

Në fund të këtij projekti nxënësit do të pajisen me certifikatë pjesëmarrjeje.

Urdhrin për koordinatorin shtetëror të programit mund ta lexoni këtu:

URDHËR Nr.112 PËR CAKTIMIN E KOORDINATORIT SHTETËROR PËR REALIZIMIN E PROGRAMIT “JAM  SHQIPTAR” TË GJUHËS DHE KULTURËS SHQIPE, datë 30.8.2019