Këto janë pagat në Kosovë sipas aktiviteteve ekonomike

0
179

Niveli i pagave në Kosovë ende mbetet në nivel jo të dëshiruar. Pagat me të larta në vend janë tek sektori publik, ndërsa pagat më të ulëta janë për punëtorët që i shërbejnë sektorit privat.

Në një raport të publikuar mbi të dhënat e pagave nga viti 2012 deri në vitin 2018, sipas ASK-së, ka një rritje të pagës mestare

Mirëpo, jo të gjithë sektorët patën rritje të shprehur të pagave nëpër vite. Në sektorin publik, paga mesatare bruto, për periudhën 2012-2018, u rrit për 125 euro. Te sektori privat, kishte vetëm një rritje prej 17 eurosh për periudhën në fjalë, nga 367 në 384 euro.

Kurse, te ndërmarrjet publike, pati rritje më të madhe me 149 Euro më shumë se viti 2012. Paralel u rritën edhe pagat neto. Paga mesatare bruto në vitin 2018 sipas aktiviteteve ekonomike më e lartë ishte tek: Furnizimi me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar me 843 euro pasuar nga informimi dhe komunikimi me 717 euro, pastaj xehëtari dhe gurëthyes me 639 euro, derisa paga më e ulët ishte tek Bujqësi, pylltari dhe peshkatari me 256 euro.

Më poshtë mund të shikoni tabelën me aktivitetet ekonomike dhe llojet që paguhen me shumë.