Solidarité sans frontières dhe Ansambli Vivre prezanton dhe ju fton në ngjarje informative! Migracioni dhe Asyl

0
337

Migracioni është një çështje e lartë dhe mjaft aktuale sa që gazetarët duhet të marrin parasysh çdo ditë kompleksitetin e një realiteti. Trajtimi i tyre i informacionit ka një ndikim të jashtëzakonshëm në audiencë, diskutimin demokratik dhe njerëzit e përfshirë.

Solidarité sans frontières dhe Ansambli Vivre dëshirojnë t’ju prezantojnë për të dokumentuar ASYL dhe ju ftojmë në ngjarjen informative:

E Ejte, 19.9.2019 | 14h-16h | Bern, Waisenhausplatz 30 | Progr: skenë e vogël

Hapësira e kufizuar, ju lutemi regjistrohuni deri më 17 shtator në sekretariat@sosf.ch

14: 00-14: 30 Mirëseardhje dhe hyrje të shkurtra nga organizatat partnere

14: 30-15: 30 Punëtoria «Statistikat dhe ligjërimi zyrtar. Neutral?» me Christoph Keller, kryeredaktor shumëvjeçar në SRF2Kultur, bashkëthemelues podcastlab.ch dhe autor.

15:30 përfundimi, shpërndarja e fjalës ASYL – shënime për gazetarë dhe aperitiv.

Origjinal

Migrationsfragen sind ein hochaktuelles Thema und die JournalistInnen müssen täglich unter Zeitdruck einer komplexen Realität Rechnung tragen. Ihr Umgang mit der Information hat eine enorme Auswirkung auf das Publikum, die demokratische Diskussion und die betroffenen Personen.

Gerne möchten wir von Solidarité sans frontières und Vivre Ensemble Ihnen das Dokument stichwort ASYL vorstellen und Sie dazu zur Info-Veranstaltung einladen:
Do, 19.9.2019 | 14h-16h | Bern, Waisenhausplatz 30 | Progr: kleine Bühne
Platzzahl beschränkt, Anmeldung bitte bis am 17. September an sekretariat@sosf.ch

14:00-14:30 Begrüssung & kurze Inputs der Partnerorganisationen

14:30-15:30 Workshop «Statistiken und offizielle Diskurs. Neutral?» mit Christoph Keller, langjähriger Redaktionsleiter bei SRF2Kultur, Mitbegründer podcastlab.ch und Autor.

15:30 Abschluss, Verteilung von stichwort ASYL – Hinweise für JournalistInnen und Apéro.